Sidor

tisdag 16 november 2010

Gefle Dagblad har helt rätt i sin ledare om miljöpartiet och trafiksituationen i Gävle!

Gefle Dagblad skriver i sin ledare idag om miljöpartiet och trafiken i Gävle och delar i stort det GD skriver i sin ledare vilket också ligger i linje med mitt tidigare blogginlägg i frågan: (klicka på rubriken för hela ledaren)

Miljöpartiet har under valrörelsen och dess efterspel uppenbart försökt positionera sig som ett seriöst, etablerat parti och fjärmat sig från de värsta flummerierna för att istället närma sig det politiska etablissemanget. Och visst är det i stora bitar ett annat parti än för några år sedan. Men mycket är fortfarande retorisk fernissa, hur ska partiet förverkliga sina gröna visioner?

I Gävle kommun har Miljöpartiet bland annat fått ordförandeposten i Tekniska nämnden där Inger Schörling tar över klubban efter nyår.

Frågan är vad det miljöpartistiska inflytandet i Gävlepolitiken kommer att ge för avtryck. Inger Schörling säger att hon vill sätta sin prägel på de frågor som nämnden tar upp. Uttalanden om att det ska bli lätt att göra miljövänliga val som att åka kollektivt eller cykla med förbättrade cykelstråk är knappast kontroversiella utan tvärtom välkomna, men Schörling säger också att frågan om trafikavstängning i centrum kan bli aktuell igen.

Men miljöpartistiska visioner om ett bilfritt centrum har ingen realistisk förankring.

Gävle har tidigare haft perioder med trafikavstängning, under en period på 80- och 90-talen var det förbjudet att korsa Nygatan från Norra Kungsgatan eller Norra Rådmansgatan. Argumentet var att minska biltrafiken men hade inte avsedd effekt eftersom den besynnerliga avstängningen resulterade i att trafikanter istället svängde in på Nygatan, förbi till exempel Stortorget för att göra en U-sväng och sedan fortsätta på andra sidan korsningen. Trassliga avstängningar har gärna den effekten och effekten för miljön bli obefintlig.

Inga kommentarer: