Sidor

onsdag 9 juni 2010

Sven-Erik Österberg rättar Sahlin i dagens Aftonbladet.

Mona Sahlin har i debatter med Fredrik Reinfeldt påstått att det är alliansen som hindrat AF från att sätta in aktiva åtgärder för ungdomar de första 100 dagarna, vilket är inte sant eftersom den regeln infördes av den tidigare s-regeringen. Det medger idag Sven-Erik Österberg som säger såhär i Aftonbladet idag;

– Det stämmer att arbetsförmedlingen använde sig av ett aktivitetsförbud under vår tid men det var först när alliansen kom till makten som det skrevs in i ett regelbrev, sa Sven-Erik Österberg (S).

Idag får ungdomar hjälp från dag 1 med en jobbcoach men det räcker inte utan vi måste ta till mer aktiva åtgärder för att hjälpa unga.

3 kommentarer:

PEJ sa...

Jobbcoach - efter 100 dagar (för ungdomar) - annars är det rätt.

Lars Beckman sa...

Socialdemokraterna införde aktivitetsförbudet – regeringen införde förstärkta coachningsinsatser från dag ett

Socialdemokraterna införde själva det som de nu kallar ”aktivitetsförbudet för unga”. Detta gjorde Socialdemokraterna genom de två arbetsmarknadspolitiska åtgärderna kommunala ungdomsprogrammet och ungdomsgarantin, som infördes 1995 och 1998. Förbudet innebar att aktivitet endast kunde ges till ungdomar tidigast efter 90 dagar.

I Socialdemokraternas rapport ”Ge Sveriges unga chansen” daterad 2010-06-07 går att läsa; Avskaffa aktivitetsförbudet. Vi ger förutsättningar för snabbare insatser till unga arbetslösa som behöver stöd för att komma i arbete och vi avskaffar det nuvarande aktivitetsförbudet.

Den nuvarande regeringen avskaffade kommunala ungdomsprogrammet och ungdomsgarantin och införde den 1 december 2007 istället en Jobbgaranti för unga som gäller efter tre månaders arbetslöshet.

I samband med finanskrisen införde regeringen förstärkta individuella coachningsinsatser som kan användas redan från första dagens arbetslöshet. Coachernas uppgift är att ge ungdomarna stöd och vägledning tillbaka till studierna för att de när konjunkturen tar fart ska stå väl rustade för arbetsmarknadens behov.

I Jobbgarantin kan deltagarna i dag få ta del av aktiva insatser med fördjupad kartläggning, studie- och yrkesvägledning och fortsatt jobbsökaraktivitet med coachning. Även praktik, stöd till start av näringsverksamhet, arbetslivsinriktad rehabilitering och kortare utbildning ges i garantin.

Agnes Palinski
pressekreterare hos Sven Otto Littorin

hanna sa...

2008 april : sökande i program = 73.000

2010 april : sökande i program = 187.000

Säger väl allt om Alliansens "aktiva" arbetsmarknadspolitik ??