Sidor

måndag 28 juni 2010

Småföretagare tar väldigt sällan semester!

Semester är en självklarhet för de flesta - utom för småföretagare. En ny undersökning från Företagarförbundet visar att 84 procent eller över fyra av fem av småföretagare jobbar mer än 40 timmar per vecka. Var fjärde tar högst en veckas sommarledighet och ungefär hälften tar högst två veckors semester skriver Expressen. (klicka på rubriken)

Det här är en verklighet för många småföretagare vilket framgår av undersökningen och jag brukar ofta fråga mig varför vissa partier alltid pratar om solidaritet och rättvisa vad gäller inkomst och pengar och inte i förhållande till arbetstid. Men det är förmodligen verklighetsfrämmande för fackpampar att förstå att en företagare har ansvar för sin verksamhet 24 timmar per dygn - 7 dagar i veckan. Det är företagaren som tar affärsrisken och skapar jobb åt andra. Utan företagare skulle Sverige och hela världen stanna men när man lyssnar på vissa partier i Gävle och Gävleborg så framgår det tydligt att de inte har förstått det.

När ska fackpamparna i Gävle hylla dem som faktiskt skapar jobb åt deras medlemmar?
Det här förstår de allra flesta som är medarbetare i små och medelstora företag, att man arbetar i ett lag tillsammans mot ett gemensamt mål och det är därför det är så många som ställer sig frågande till fackförbundens klasskamp. Den klasskampen finns på kontoret på Folkets Hus men inte i verkligheten ute på företagen.

Inga kommentarer: