Sidor

tisdag 29 juni 2010

Elin Lundgren på Facebook; Jag förstår inte varför Beckman bor kvar...

Elin Lundgren socialdemokratisk toppkandidat till Riksdagen och jag har haft en kommentarsomgång på Facebook ikväll angående socialdemokratins kris i allmänhet och Mona Sahlins i synnerhet. Du som har facebook kan söka upp Poul Erik Jensen där vi haft vår kommentarsomgång. Elin förstår inte varför jag bor kvar (oklart om hon menar i Gävle eller Sverige) men det är också klassisk socialistisk politik. Vi flyttar oliktänkande till andra platser. Det tillämpades redan på Sovjettiden och tillämpas fortfarande i de delar där man har kommunism, och Elin ansluter sig alltså till den politiken. Jag ställer frågan till Elin om det kanske är därför länet har tappat så stort i befolkning under lång tid för att Elin vill att oliktänkande (som inte tycker som S) har flyttat.

Men vi andra som faktiskt tycker att Gävleborg förtjänar en bättre utveckling i allmänhet och i Gävle i synnerhet väljer att rösta på Alliansen. Det är inte en naturlag att Gävle måste vara sämst på allt utan utvecklingen går att bryta utan det kommer att gå att vända den negativa utvecklingen i länet med en ny politik.

Elins inlägg visar att valrörelsen kommer att föras med personangrepp från socialdemokraterna istället för att föras med sakargument som jag tycker att väljarna förtjänar.

Inga kommentarer: