Sidor

söndag 20 juni 2010

DN skriver om att många anmäler offentlig verksamhet som konkurrerar med privata företag.

DN skriver om att det nu kommer in många anmälningar till konkurrensverket som olaglig offentlig konkurrens mot privata företag.

Jag ser fram emot att konkurrensverket får tillräckliga resurser så att man verkligen kan ta tag i det här problemet som är omfattande i Sverige. Det är för många offentligt anställda tjänstemän som vill leka företagare, utan egen affärsrisk, men som genom sitt agerande trycker undan riktiga privata företag.

I vårt län så hoppas jag att konkurrensverket går till Domstol med Gävle-Dala företagshälsovård och deras agerande mot privat företagshälsovård. Det vore även bra om fler företagare vågade anmäla verksamheter som är i konkurrens mot privata företag.

Det är bara genom att synliggöra ett felaktigt beteende som vi kan förändra de offentligt drivna verksamheterna som bedriver en olaglig verksamhet. Det till gagn för alla.

I en marknadsekonomi så ska affärsverksamhet bedrivas av privata företag och offentlig sektor ska ägna sig åt service till kommunmedborgarna.

2 kommentarer:

PEJ sa...

Det är ett mycket märkligt resonnemang.

Offentlig verksamhet får inte konkurrera med privat. Men åt andra hållet går det jättebra.

En huvudpoäng är enligt Svensk Näringslivs ”Handbok för utmanare” att ”öar av konkurrensskyddad verksamhets upptäcks”.
Processen är enkelriktad. Privat drift kan INTE utmanas av det offentliga. I Stockholms läns landsting finns ytterligare en praxis: När en utmaning antagits och upphandling inleds slåss enbart privata aktörer om kontraktet. Det offentliga göre sig icke besvär. Utmaningarna leder obönhörligen till ökad privatisering.

Allt för att upprätta gräddfiler för privata företag in i den offentliga välfärden - varför ??
Kan det ha att göra med de extremt säkra vinsterna företagen kan göra - snabbt och enkelt utan någon större risk ?????

Lars Beckman sa...

Ett samhälle skapas från grunden av företagsamhet. Det är helt oförsvarligt att tjänstemän i offentlig sektor med skattebetalarna som garanti i ryggen tränger ut privat företagsamhet. Det borde vara förbjudet - och har nu äntligen blivit det.

Ett exempel som jag personligen upplevt är när staten startade en veterinärstation i Valbo med skattebetalarna som investerare och det ledde till att Gestrike Djurklinik med 30 anställda gick i konkurs. Var det bra för de 30 anställda? nej. Var det bra för alla i Sandviken och Gästrikland som tappade en bra djurklinik? nej.