Sidor

tisdag 11 maj 2010

Statlig TV ger efter för påtryckningar från socialdemokraterna. Fri och oberoende television?

Timbro skriver på sin hemsida om hur den statliga TV kanalen SVT gett efter för påtryckningar från ett politiskt parti. (klicka på rubriken)

Som Maria Rankka skriver är det ytterst anmärkningsvärt ur ett yttrandefrihetsperspektiv att representanter för statliga media så aktivt tar regi från ett politiskt parti. Är det så att den statliga radion och tv:n har upparbetade relationer med vissa politiska partier eller varför agerar man som man gör?

Ur ett demokratiperspektiv så för man tanken till andra samhällssystem när statliga medier uppvaktar politiker om innehåll man inte tycker om eller som Sydsvenskan skriver om, att SVT tar regi från ett socialdemokratiskt kommunalråd.

Maria skriver;

"Händelsen som idag bekräftas i Sydsvenskan är absurd ur flera perspektiv. Att SVT tar bort en publicerad artikel efter uttryckliga påtryckningar från en ledande politiker är allvarligt både ur ett public service-perspektiv och ur ett mer generellt yttrandefrihetsperspektiv. Så mycket för talet om fri television! Dessutom visar händelsen att Reepalu inte drar sig för att tysta sina kritiker. Ett grovt demokratiskt övertramp", säger Maria Rankka, chef för Timbro.

Inga kommentarer: