Sidor

onsdag 26 maj 2010

Återinförd husskatt slår stentufft mot medelklass/normalinkomsttagare

DN skriver om den fastighetsskatten/husskatten som de röda vill återinföra. Enligt Villaägarnas riksförbund så är det 50% av dem som drabbas av den eventuella skatten som tjänar som en normalinkomsttagare. Så mycket var det för socialdemokraternas beräkningar som visar att det är de "rika" som ska betala den nya husskatten.

Skatter på inkomster är logiska för där kan du ta av din inkomst för att betala skatten, men en fastighet ger inga intäkter och jag tror inte ens att Mona Sahlin vill ha skatten i tegelpannor utan av pengar, pengar som tas från hushållens konsumtionsmöjligheter. Slutar hushållen att konsumera så minskar jobben och den dåliga cirkeln är igång nedåt.

Inga kommentarer: