Sidor

söndag 18 april 2010

Vaifs jordförsäljning hotad!

Det kommunala förbundet Gästrike återvinnare planerar att starta jordförsäljning i storsäck. Det är inte bara ett hot mot företag utan även ett stort hot mot alla idrottsföreningar. Just nu har Vaif skyltar i Valbo om jordförsäljning men det kan bli slut med det om socialdemokraterna får bestämma.

8 kommentarer:

PEJ sa...

så du är emot återvinning ?????

PEJ sa...

dessutom trodde jag att Moderaterna var för en fri marknad....... där kunden får valfrihet att välja vart man vill köpa sin planteringsjord.

Men jag kanske hade fel......

PEJ sa...

...dessutom - så vill ju Moderaterna momsbelägga ekonomiska föreningar i Sverige.

Det skulle väl vara ett riktigt dråpslag mot Vaif - eller hur ????

Lars Beckman sa...

1. Moderaterna/regeringen kommer inte att momsbelägga föreningar.
2. Att kommunerna konkurrerar med företag och föreningar om blomjordsförsäljning är helt oacceptabelt.

hanna sa...

men att företag konkurrerar med kommunal verksamhet är helt ok !!

Hur förklarar du det ??

PEJ sa...

hanna har en poäng där, Beckman !!

Hur förklarar du det ????

PEJ sa...

du måste byta blogg snart......

fick just upp kontrollordet: "socialist"....hahahaha

och det var inte så svårt att bokstavera.... ;-)

Lars Beckman sa...

Hanna skulle behöva en grundläggande lektion i samhällskunskap. Det är företag som genom att skapa intäkter ger kommuner möjlighet att få skatteinkomster. Enligt Hanna och PEJ? skulle alltså ett samhälle fungera utan intäkter från företag? Den modellen är väl beprövad i KUBA och Nordkorea men där svälter deras invånare.

Det betyder alltså att det inte är kommunernas, landstingets eller statens uppgift att konkurrera med privata företag därför att det inte är konkurrens på lika villkor. En politiker som gör dåliga affärer riskerar inte sin privatekonomi som en företagare gör. Däremot ska det vara en mördande konkurrens mella företag som då konkurrerar på lika villkor vilket skapar bättre förutsättningar för oss konsumenter att göra goda affärer men att staten med våra pengar konkurrerar ut företagare är helt fel och från och med den 1 januari brottsligt i Sverige genom att Stockholms Tingsrätt kan förbjuda den sortens verksamhet.