Sidor

onsdag 21 april 2010

Nu stoppar Pappers konflikten Skutskärs verken - på vilket sätt stärker det företagens konkurrenskraft?

Arbetarbladet skriver om att nu påverkar konflikten även Skutskärsfabriken. Fabrikschefen Eva Karlsson Berg skriver också ett mycket bra inlägg i Arbetarbladet idag där hon beskriver sin oro över vad de långsiktiga effekterna av strejken kommer att innebära. Pappers skulle kunna börja med att fråga sina tidigare medlemmar i Norrsundet vad förlorad konkurrenskraft innebär.

1 kommentar:

Indunstarknekten sa...

Pappersindustrin går på högtryck efter att stora delar av Chiles produktion ligger nere sedan jordbävningen där. Det är just nu mycket stor efterfrågan på pappersprodukter och lagren minskar med stora prisökningar som följd. Bara vår fabrik gör en daglig vinst(när avdrag för löner och vedråvara är avräknad) på ca 17 miljoner/dygn. Så därför undrar jag varför inte arbetgivarna vill dela med sig av de enorma vinsterna, utan bara vill dela ut till aktieägare och ledning. Vi styr maskiner för miljardbelopp med varsam hand även när du dansar runt midsommarstången och vi trimmar processen varje dag så att vi kan fortsätta att vara konkurenskraftiga mot låglöneländer. Vi har fyra gånger så mycket knappar än vad som finns i en boeing 747 på min avdelning, men vi har bara en fjärdedel av en pilots lön. Det är dags att höja statusen på de arbeten som ser till att Sverige fortfarande har en exportindustri som betalar våra pensioner och välfärd.