Sidor

tisdag 20 april 2010

Den bästa generation vi har haft men som inte får ett jobb. Företagare har bildat ett nytt nätverk..

Det har startats upp ett företagarnätverk som tycker att vi ska ge dagens ungdomar en bättre plats på arbetsmarknaden och större möjligheter till entreprenörskap.

En av iniativtagarna är från Gävleborg och genom att klicka på länken kan man anmäla sig till nätverket. Gör det redan idag!

Inga kommentarer: