Sidor

måndag 29 mars 2010

Grattis till Sofie Almkvist som driver Sofies Kroppsvård i Ockelbo

På årets hälsomässa utsågs Sofie Almkvist som driver Sofies Kroppsvård i Ockelbo till årets hälsoföretagare, där jag hade förmånen att sitta i juryn för priset.

Vårt län behöver fler kvinnliga företagare och politiken spelar stor roll för att göra det möjligt. Det handlar om skatter, attityder, företagsklimat och andra regelverk som under nästa mandatperiod ska göra det ännu roligare att vara företagare och därmed skapa jobb till fler.

7 kommentarer:

hanna sa...

var inte du FÖR kollektivavtal på arbetsmarknaden ????
Hon har inget avtal för sina anställda - och inga försäkringar heller....känns bra att hylla en "seriös" företagare !!!!!!!

Och så vill du ha "bättre" förhållanden för företagare... oh my god - ett steg till i den riktningen och vi befinner oss i Kina !!!!

Lars Beckman sa...

Hanna, hur vet du om hon har kollektivavtal eller inte?

I det företag som jag äger så har vi kollektivavtal och det finns många fördelar med kollektivavtal men det finns också nackdelar i form av sämre försäkringar som kan vara väsentligt bättre i individuellt förhandlade avtal.

Jag tycker att Sofie är värd all uppmuntran och att vi får 100 tals som Sofie till som skapar jobb åt sig själv och åt andra.

hanna sa...

100-tals "nya" jobb som ger sämre löner, sämre pensioner, sämre arbetsmiljö, lägre ersättning vid sjukdom, lägre ersättning vid arbetsskada, utan omställningsstöd osv osv.

Jag vet att det inte finns avtal därför en av mina vänner har jobbat där !!!!!!

Lars Beckman sa...

Hanna, är det bättre att man är arbetslös än jobbar i ett företag utan kollektivavtal? Det är inte kriminellt att bedriva företag utan kollektivavtal och det fritt för var och en att välja arbetsgivare efter var jag vill arbeta. Det är varje människas fria val. Sedan vill jag betona att Sofie är väl värd sitt pris och framgång.

PEJ sa...

Lars !! Du lever i en fantasivärld !!

Hur valfritt är det när AF kräver att du söker jobb och hotar med indragen a-kassa ??

Det är precist som du säger, inte kriminellt, men hur blir det med att alla företag ska konkurrera på samma villkor ?? Vill du att vissa företag ska ha en gräddfil och konkurrera på lägre villkor för de anställda ??
(tänk efter nu innan du svarar - 90% av SNs medlemmar HAR kollektivtal och betalar ALLA Fora-försäkringar).

hanna sa...

Men Lars, nu visar du upp din okunnighet igen.

SJÄLVKLART är det bättre att vara arbetslös än att ha arbete på ett företag utan kollektivavtal.
Som arbetslös har man efterskydd för både sjukdom och arbetsskada i FORA försäkringarna.
Och just för 2010 har avgifterna för FORA försäkringarna gått ner från 6,5% år 2006 till 4,2% år 2010.......
Ska inte du som reprensentant för Svenskt Näringsliv förespråka kollektivavtal och LIKA villkor för företagare på arbetsmarknaden ???? Eller har du begått tjänstefel nu ??????

Lars Beckman sa...

Hanna och PEJ. Nu förstår jag den socialistiska arbetslinjen lite bättre. Det är alltså bättre att det inte finns företag som anställer medarbetare om de inte har kollektivavtal? Det är förmodligen en stor förklaring till att företag väljer att inte starta och driva sina företag i Gävleborg, eftersom det finns rätt många politiker i det socialistiska blocket som resonerar lika som er två. I det företag som jag äger så har vi kollektivavtal, trots att pensionslösningen förmodligen hade varit väsentligt bättre med ett individuellt avtal. Så är det i många företag som inte har kollektivavtal, man har bätre anställningsvillkor än kollektivavtalen, men det finns för och nackdelar med båda former. Personligen tycker jag att kollektivavtal som är dispositiva är bättre än lagstiftning som slår blint mot olika företag men det bygger också på att kollektivavtalen respekteras av båda parter, och att inte LO konsekvent går till ett parti och begär lagstiftning istället för avtal.