Sidor

fredag 26 februari 2010

Vänsterpartiet vill riva upp pensionsöverenskommelsen - vad säger socialdemokraterna?

Vänsterpartiet går till attack mot pensionssystemet i dagens Gefle Dagblad. Poängen med pensionsöverenskommelsen över blockgränserna var och är att inte tillfälliga majoriteter i riksdagen ska riva upp och förändra så viktiga och långsiktiga system som pensionssystemet. Ett pensionssystem som inte är perfekt, för det är inte något system, men som följer upp och nedgångar i konjunkturen så att inte olika generationer gynnas eller missgynnas gentemot varandra.

En röst på s+mp+v är alltså en röst på ett nytt pensionssystem som ingen vet något om, annat än att vänsterpartiets förtroende bland de äldre är mycket lågt, eftersom de som är äldre vet vad kommunism och förtryck står för. Tyvärr är inte yngre lika upplysta om förtrycket i kommunistländerna. Nu måste socialdemokraterna förklara sig. Raimo Pärssinen (s) - avser socialdemokraterna att riva upp pensionsöverenskommelsen?

Enligt den politiskt oberoende tidningen Fokus så är pensionärer den grupp i samhället som har haft bäst netto inkomstutveckling de senaste 10 åren medan yngre har haft och har det väsentligt sämre eftersom man inte kommer in på arbetsmarknaden och får ett jobb.

Inga kommentarer: