Sidor

söndag 21 februari 2010

Väl förberedd allians som tar över ledarskapet i Gävle efter valet i höst

Arbetarbladet (klicka på rubriken) skriver om att Moderaterna får en mycket kompetent och skicklig fullmäktigegrupp efter valet.

Det är imponerande att ta del av det arbete som nu sker i alliansgrupperna som håller på att förbereda ledarskapsskiftet efter valet i höst. Socialdemokraterna kommer att bli mer och mer panik ju närmare valet vi kommer och som vanligt attackera med sliskiga personangrepp enligt god socialdemokratisk tradition. Självklart med andra avsändare än sig själva men i grund och botten skapas angreppen från Folkets Hus området i Gävle.

Därför är det så viktigt att alla alliansgrupper i lugn och ro skapar en ny politik och en ny politisk inriktning för Gävle, så att vi inte hamnar i botten av alla nationella rankinglistor utan i toppen. Det kommer förmodligen inte att räcka med 4 år för att åtgärda alla brister i Gävle men en ny politik kommer att innebära en ny färdriktning. Medan socialdemokraterna kommer att attackera personer så skapar vi en ny politik istället som vi söker Gävlebornas förtroende för.

Den grupp i Gävle som kommer att uppleva majoritetsskiftet mest positivt är de kommun och landstingsanställda. Att få förtroendet av politiken att göra det som är bra för Gävleborna istället för att göra det som är bra för ett politiskt parti kommer att skapa arbetsglädje och arbetslust igen. Det är ett bekymmer att så många av Gävle kommuns anställda är sjukskriven. Det är en mycket viktig åtgärd att få tillbaka lusten att kommma tillbaka till jobbet igen. Ledarskapet skapas från den politiska ledningen och neråt i tjänstemanna hiarkin.

För egen del så tror jag att det vore bra om Gävle kommun införde ett tydligt ansvar för respektive kommunalråd, rotelansvar. Ett kommunalråd med ansvar för näringslivskontakterna och ekonomin, ett kommunalråd med ansvar för skolan, ett kommunalråd med ansvar för äldreomsorgen och ett kommunalråd med ansvar för socialtjänsten. Det kommer att skapa den tydlighet som saknas idag och på köpet får vi ett tydligt ansvar för politiken där inte alla kan skylla på varandra som sker med dagens majoritet. Det skulle också kunna betyda att vi kan minska kostnaden för politiska arvoden eftersom man säkert skulle kunna göra om arvoden med hänsyn till den nya politiska organisationen. Som vanligt är det här något som ska processas i de olika politiska partierna och med alliansgrupperna men jag tror inte att det kan vara någon emot att vi måste ha ett nytt tydligt ledarskap i Gävle kommun. Det förtjänar Gävleborna i allmänhet men de anställda i Gävle kommun i synnerhet.

Inga kommentarer: