Sidor

söndag 21 februari 2010

Att vi inte klarar att hålla Sverige igång när det snöar är inte tillfredställande!

Det är inte tillfredställande att vi i ett land som Sverige, där vi vet att det är en normalsituation med snö och vinter, inte klarar av att hålla Sverige igång.

Det krävs en ordentlig analys av varför det går så snett med snöröjning och tågförseningar, och sedan konkreta åtgärder för att åtgärda bristerna!

Att vi har haft några år med lite snö ursäktar inte att man inte klarar av sitt uppdrag nu.

Inga kommentarer: