Sidor

onsdag 24 februari 2010

Socialdemokraterna föreslår samma laguppställning i kommunvalet. Dags för dem att få prova på oppositionsrådsrollen.

Gävle borde vara länets motor som residensstad men i själva verket så är Gävle ett av länets största problem. I Gävle är arbetslösheten rekordhög, inte minst ungdomsarbetslösheten, sjukskrivningarna i Gävle kommun som arbetsgivare är mycket hög och tillväxten alldeles för låg jämfört med andra kommuner av lika storlek och företagsklimatet upplevs som mycket dåligt av kommunens jobbskapare - företagarna.

För det söker socialdemokraterna nytt förtroende men allt talar för att Gävleborna i allmänhet men de kommunanställda i synnerhet nu söker ett nytt ledarskap i stadshuset. Ett ledarskap som tillåter nya ideér och tankar om framtiden och som ger de anställda förtroende att göra det som är bra för Gävleborna - istället för att följa de ideologiska krav som socialdemokraterna ställt på de anställda.

Att socialdemokraterna har ett järngrepp runt samhällsapparaten i Gävle kan man se av officiella handlingar. På den ena av stadens tidningar arbetar en ledande journalist, som är gift med det tidigare kommunalrådet. I valberedningen för socialdemokraterna i kommunen är chefen för arbetsmarknadsenheten så då har man effektivt tystat den kritik som finns mot hur arbetsmarknadsenheten fungerar, eller inte fungerar. Fackföreningsrörelsen har effektivt tagits över av partiet så kommunal eller sktf kritiserar inte Gävle kommun trots de skyhöga sjukskrivningstalen. Hyresgästföreningen kritiserar inte sina partivänner i kommunledningen så det kommunala bostadsbolaget kan lugnt och tryggt höja sina hyror över snittet och betala sin lojala VD en lön som tillhör bland de högsta i Sverige för allmännyttiga bolag, trots att det är förhållandevis litet. Listan kan göras lång på hur (s) har staden i ett järngrepp.

Med tanke på hur länge (s) har styrt Gävle så borde varje tal av Mona Sahlin börja med att beskriva det framgångsrika Gävle där man under så lång tid har haft möjlighet att förverkliga sin politik. Hon borde skryta över det fantastiska företagsklimatet, de goda skolresultaten, den fantastiska äldreomsorgen och den goda tillgängligheten i sjukvården och den låga arbetslösheten. MEN som alla vet är det tvärtom i Gävle och därför kommer inte Mona Sahlin att nämna Gävle i sina tal utan tvärtom kritisera de framgångsrika moderatstyrda kommuner som finns i Sverige.

Jag tror att Internet och möjligheten att följa med nationella oberoende media kommer att vara socialdemokraternas största fiende. Det kokar av ilska i Gävle och det är många Gävlebor som vill ha en bättre utveckling i både kommunen och länet.

Inga kommentarer: