Sidor

lördag 20 februari 2010

LO och socialdemokraterna attackerar Tomas Wanke på Företagarna för att han påtalar det självklara!

Tomas Wanke hade en ganska utmanande debattartikel i mitten av veckan där han påtalade det självklara - det är inte kriminellt att bedriva företag i Sverige utan kollektivavtal. Men det var nog inte det som var värst för LO och Lutti och vissa socialdemokrater utan det faktum att i många företag som inte har kollektivavtal utan individuell lönesättning så är både lönen och pensionsavtalen mer förmånlig än i företag med kollektivavtal.

För egen del tycker jag att det är bra med ett färdigförhandlat personalavtal (kollektivavtal) och tecknade avtal i samband med att vi gjorde vår första anställning i det företag som jag är delägare i.

Det är dock viktigt enligt min mening att man ska kunna välja själv i samförstånd med företagets medarbetare vilket system man vill ha. Det finns många undersökningar som visar att individuell lönesättning och individuella anställningsvillkor gynnar både företaget och den enskilde och att ett bra lönesystem skapar gemensamma framgångar.

Det är för mig obegripligt varför Elin Lundgren som socialdemokratisk riksdagskandidat ska blanda sig in i debatten om lönesättning. Det måste vara en fråga för arbetsmarknadens parter och det ska politiken hålla sig ifrån.

1 kommentar:

hanna sa...

men snälla Lars, sluta upp med dina lögnar nu. Av alla företag jag haft med att göra om tecknande av kollektivavtal har INGEN haft bättre villkor när man ser helheten. Det är möjligtvis en sak de har varit bättre på - men övriga 20-25 parametrar har varit på minussidan.
Men för dig är väl 1-25 = +10.....men inte i min värld, min vän.