Sidor

torsdag 18 februari 2010

Bra med LOV för äldre i Gävle kommun

Enligt Arbetarbladet tänker Gävle kommun införa LOV - lagen om valfrihet - i hemtjänsten. Det är en viktig reform som alliansregeringen infört och det är bra för de äldre att man inför det i Gävle trots att (s) på nationell nivå sagt nej och det inte är otänkbart att man river upp reformen om det skulle bli så olyckligt att man kommer tillbaka till makten igen.

Inga kommentarer: