Sidor

onsdag 23 december 2009

Vänsterpartiets syn på statliga företag

På Vänsterpartiets hemsida kan man läsa svart på vitt att vänsterpartiet vill se att staten utvecklar företag och startar nya företag. Man lyfter särskilt fram företag som verkar inom media, IT och kommunikation. Klassisk vänsterpolitik - man vill att politiker ska styra media och framförallt innehållet i media. Det är därför kinesiska kommunistpartiet begränsar tillgången på internet. Fria medier har alltid varit ett hot mot socialistiska partier. Det är inte så många år sedan som socialdemokratiska kvinnoförbundet ville förbjuda paraboler i Sverige.

Från Vänsterpartiets hemsida angående statliga företag:

Hur ser ni på statliga företag?
Vi vill utveckla det ägande som staten redan har. Vi menar att det behövs ett statligt, nationellt ansvar över viktiga basstrukturer inom kommunikation, IT, media, energi och finanser, inte minst av regionalpolitiska skäl.

Vänsterpartiet ser gärna att staten även startar nya företag för att driva utvecklingen framåt, exempelvis inom miljöteknik och läkemedel.

Inga kommentarer: