Sidor

onsdag 23 december 2009

Spännande 2010!

2010 kommer att bli ett spännande år för många. I Gävle talar allt för att det sedan rösträtten infördes blir ett maktskifte även i Gävle och att alliansregeringen får förnyat förtroende i Sverige när alternativen ställs mot varandra.

DN rapporterar idag om att sjukfrånvaron i Sverige är den lägsta på 27 år.

Socialistpartierna i Gävle kommer inte att vilja prata om den lokala arbetsmarknaden som har havererat fullständigt. Priset för det usla företagsklimatet i Gävle, där ledande vänsterföreträdare till och med kallar företagare för kackerlackor, betalar de arbetslösa i Gävle. Den politik som utlovas från socialisterna är högre bidrag men var är deras politik för att företagen ska utvecklas och vilja anställa medarbetare?

Inga kommentarer: