Sidor

måndag 7 december 2009

Offentlig konkurrens!

Arbetarbladet uppmärksammar idag den nya lagstiftning som gäller från 1 januari och som äntligen kan ge företagare ett visst skydd mot att den offentliga sektorn med skattemedel konkurrerar med privata företag. Marina Alfredsson Bror Centerpartiet har med kraft drivit frågan i kommunfullmäktige i Gävle med stöd av bl a Birgitta Bjerken Nya Moderaterna.

Det är för mig obegripligt att det finns så många offentligt anställda tjänstemän och politiker som vill leka företagare för andras skattemedel. Om de ser en affärside så finns det inte någonting som hindrar dem från att faktiskt starta ett eget företag och där pröva sin vingar men de kanske inte kan göra lika dåliga affärer när de själva måste skrapa ihop till sin egen lön och sina egna kostnader?

Gävle Energis VD Per Laurell är ett utmärkt exempel på en skicklig företagsledare på fel plats. Han vill bygga koncerner och imperier enligt många företagare som har utsatts för den nya konkurrensen från det kommunala bolaget Gävle Energi men det kan inte vara ett kommunalt bolags uppgift att bedriva den sortens aggresiva marknadsstrategi. Vill man bygga imperier så ska man göra det som egen företagare eller arbeta i ett privat företag där det råder konkurrens på lika villkor.

Inga kommentarer: