Sidor

tisdag 15 december 2009

Ledare i Gefle Dagblad angående hjälpmedel för de svårast sjuka i Gävleborg!

I en anonym men mycket läsvärd ledare i Gefle Dagblad tar man upp problemet med landstinget Gävleborg och det agerande som den socialdemokratiska majoriteten av har valt mot de allra svårast sjukaste i länet när det gäller hjälpmedel.

Det är skamligt att man väljer att inte ge hjälp till de allra sjukaste i länet och en viktig anledning till ett maktskifte i Gävleborg. Att samma landsting har gjort ett utskick till fel personer på 600 000 visar bara att man inte kan prioritera sina utgifter.

Inga kommentarer: