Sidor

onsdag 30 december 2009

Hushållen i USA blir mer positiva - vad har det med Gävle att göra?

DN rapporterar om att fler hushåll i USA blir mer positiva om framtiden.

Det stämmer bra med den bild som jag fick när jag var i USA i november och i mina fortlöpande kontakter med mina amerikanska affärsvänner. Vi är alla beroende av hur det går för Sandvik och andra exportföretag att sälja sina produkter utomlands och företagens framgångar spiller sedan av sig till oss andra i form av arbetstillfällen, löneökningar osv, så att hushållen i en av världens största ekonomier blir mer positiva kommer på sikt att ge oss mer jobb även i vårt län.

Det är viktigt att vi har ett bra företagsklimat för att näringslivet ska kunna ge oss resurser till den önskade välfärden.

Inga kommentarer: