Sidor

onsdag 9 december 2009

Det stora samtalsämnet i Gävleborg.

Jag har rört mig i hela länet idag och det stora samtalsämnet har självklart varit Ericssons nedläggning av sin verksamhet i Gävle, tätt följt av Landshövdingens eventuella sjukhusvistelse i Florida.

Det är en stad i chock. Ericssons nedläggning kommer att påverka Gävle. Det viktiga nu är att acceptera det som händer och konstatera att Gävles framtid ligger i att få fler små och medelstora företag som växer. Jag ser framför mig att alla som berörs av detta,kommunen, andra företag, regeringen i form av statliga myndigheter såsom Arbetsförmedling nu sätter in alla resurser som krävs för att hjälpa var och en av de personer som berörs. Det finns lika många unika möjligheter som antalet individer som berörs men vi måste alla hjälpa till att göra vad som kan göras.

Det är e.g fullständigt meningslöst att diskutera varför man lägger ner just i Gävle. Det finns säkert många orsaker till det men frågan man ändå ställer sig är hur täta kontakter kommunledningen har haft med den allra högsta ledningen på Ericsson. Har man varit lyhörd och har man haft personliga relationer med allra högsta ledningen? Personligen så hade jag ett besök för ett antal år sedan av den allra högsta ledningen på Ericsson och den man frågade efter då var dåvarande KS ordföranden, som tyvärr inte hade tid att träffa honom på ett organiserat möte.

Personliga kontakter är lika viktiga i politiken som i affärslivet och tyvärr stämmer det nog att nuvarande KS ordförande inte hade en aning om vad som var på gång vilket visar att kommunledningen i Gävle måste anstränga sig än mer för att ha örat mot marken och ha goda kontakter med näringslivet i Gävle.

Alliansens o-råd har en debattartikel i Arbetarbladet idag där man konstaterar att man ska ha ett bra företagsklimat i Gävle - inte för företagens skull - utan för de arbetslösas skull. Fler företagare = fler jobb. Ett dåligt företagsklimat betalas av dem som inte får jobb. Det är inte högre a-kassa som ger fler jobb utan bättre villkor för företagen.

Inga kommentarer: