Sidor

fredag 18 februari 2022

Nomineringskommittén för Moderaterna Gävle partiförening har överlämnat sitt förslag till valsedel för kommunfullmäktige till nomineringsstämman den 26/2 att besluta om

 

PRESSMEDDELANDE

 

William Elofsson toppar M Gävle nomineringskommitté förslag till valsedel till Gävle kommunfullmäktige!

 Moderaterna är samlingspartiet i svensk politik. Vi är det trygga stabila och pålitliga borgerliga partiet som söker stöd hos väljarna för att skapa mer ordning och reda – ett bättre företagsklimat så att fler kommer i jobb och att vi löser integrationsfrågan. Gävle har många samhällsutmaningar som kräver kortsiktiga och långsiktiga lösningar.

 Nomineringskommittén för Moderaterna Gävle partiförening har överlämnat sitt förslag till valsedel för kommunfullmäktige till nomineringsstämman den 26/2 att besluta om.

 De första 10 platserna är följande personer; (Hela förslaget till valsedel bifogas.)

 1. William Elofsson, Centrum

2. Ewa Marja Andersson, Lexe

3. Pekka Seitola, Norrlandet

4. Margareta Larsson, Centrum

5. Pia Jansson, Sörby

6. Julia Söderström, Andersbers

7. Petri Ekorre, Alderholmen

8. William Wigren, Centrum

9. Mikael Hillman, Bomhus

10. Emelie Taimi, Hemlingby

 - William Elofsson vann det interna provvalet som Moderaterna Gävle genomförde och har visat en stor politisk skicklighet under sina år som kommunalråd i opposition. Vi känner en stor tillförsikt att han som blivande kommunstyrelseordförande kommer att leda Gävle in i framtiden säger Lars Beckman ordförande i nomineringskommittén i en kommentar. 

- Moderaterna är samlingspartiet i svensk politik och det känns roligt att vi har så många duktiga och skickliga kandidater med olika bakgrund som kommer att leda Gävle in i framtiden tillsammans efter valet 2022 avslutar Lars Beckman.

 Nomineringskommittén har bestått av Lars Beckman sammankallande, Anders Fogeus,  Cecilia Ajanovic, Gustav Nyqvist och Emelie Taimi.

 Riksdagsvalseden toppas av Lars Beckman och Regionvalsedeln toppas av Patrik Stenvard sedan tidigare.

 För mer information,

 Lars Beckman

070 361 36 96

 

Inga kommentarer: