Sidor

torsdag 7 november 2019

Äldreboenden ska inte bli beskjutna!

Äldreboenden ska inte bli beskjutna! Jag har för egen del ingen anledning att misstro varken bilderna eller uppgiftslämnaren. Det vi däremot vet - liksom reportern vet - är att det varit en incident för ett par veckor sedan i området;
”Vi har en händelse i närtid som involverar luftvapen och skada på byggnad, men det var på Jökelvägen vad jag kan se” säger företrädare i ett svar på direkt fråga. 
Reportern hittar ingen polisanmälan alls som är 5 år gammal - eller nyare- vilket betyder att det är en god indikation på att kommunen inte polisanmält det inträffade. Det får vi ta upp på lämpligt sätt i KF. Oavsett när det hände ska inte äldreboenden i Gävle bli beskjutna! Det är min bestämda uppfattning! 


https://www.arbetarbladet.se/artikel/lars-beckman-m-sprider-uppgifter-om-skjutning-mot-aldreboende-marken-fem-ar-gamla-enligt-personal-och-fastighetsagare

Inga kommentarer: