Sidor

tisdag 6 mars 2018

73000 miljoner i skattehöjningar sedan 2014

Det är ju inte så att det direkt har saknats skattehöjningar under den här mandatperioden.

Här är hela listan med brasklappen att den ständigt fylls på med nya förslag.

Skattehöjningar under mandatperioden:

Miljarder kronor

Vårändringsbudgeten 2015:

Höjd arbetsgivaravgift ungdomar 19,15
Höjd skatt på bekämpningsmedel 0,01
Höjd skatt på naturgrus 0,02
Höjd skatt på termisk effekt, kärnkraft 0,25
Slopat läx-RUT 0,05

Budgetpropositionen för 2016
Höjd marginalskatt 2,71
Fryst nedre skiktgräns 1,67
Slopad skattereduktion gåvor 0,25
Försämrat ROT 5,57
Försämrat RUT 0,09
Höjd arbetsgivaravgift äldre 1,72
Höjd ISK- och kapitalförsäkringsskatt 2,00
Slopad slussningsregel i momssystemet 0,05
Slopad avdragsrätt pensionssparande 1,36
Slopad avdragsrätt förvaltningsavgifter 0,18
Anpassning av investeraravdraget 0,02
Höjd energiskatt bensin o diesel 4,03
Höjd skatt bensin o diesel, indexering 2,52
Ändrad beskattning biodrivmedel 0,15
Förändrat undantag från skatteplikt elektrisk kraft 0,19
Höjd moms på bio 0,21

Budgetpropositionen för 2017

Låg uppräkning av skiktgränser 1,26
Försämrade avdragsmöjligheter resor 0,34
Avdragsförbud vissa efterställda lån 1,65
Slopat representationsavdrag 1,03
Kemikalieskatt 1,98
Diverse elskattehöjningar 0,22
Höjd tobaks- och alkoholskatt 0,35
Höjd energiskatt på el 3,08
Vårändringsbudgeten 2017
Ändrad beskattning överlåtelse av fastighet till jur person 0,42

Budgetpropositionen för 2018

Höjd skatt för utlandsbosatta 0,37
Ändrad beräkning av bilförmån 0,10
Höjd fordonsskatt (bonus-malus) 2,22
Höjd CO2-skatt i värmesektorn 0,08
Flygskatt 1,37
Förmånsbeskattning av privat hälso- och sjukvård 1,17
Höjd beskattning ISK och kapitalförsäkring 0,79
Skatt e-cigaretter 0,05
Indexering av miljöskatter 0,26
Nya skatteregler för företagssektorn 1,56
Resolutionavgiften 3,00

Summa 63,88

Ändrade skatteregler för fastighetssektorn* 9,50

Summa 73,38

Inga kommentarer: