Sidor

torsdag 8 februari 2018

Välkommet besked från Trafikverket om behovet av 2+2 väg på E4 mellan Gävle och Söderhamn


Pressmeddelande:

 
Riksdagsledamot Lars Beckman (M) välkomnar Trafikverkets besked om behovet av 2+2 väg på E4 mellan Gävle och Söderhamn!

 
Trafikverket signalerar i ett inslag i SVT Gävleborg att man anser att det krävs såväl kortsiktiga som långsiktiga åtgärder för att åtgärda de återkommande problemen på E4 mellan Gävle och Söderhamn.

Det beskedet välkomnar riksdagsledamot Lars Beckman.
 
-          Moderaterna Gävleborg har ett beslut taget på vår förbundsstämma sedan många år att vi ska verka för att det blir en 2+2 väg mellan Gävle och Söderhamn säger riksdagsledamot  Lars Beckman i en kommentar till Trafikverkets besked.

-          Det är nu viktigt att regeringen snarast prioriterar frågan om 2+2 väg mellan Gävle och Söderhamn på E4:an redan i vårens infrastrukturproposition. Det är helt oacceptabelt med de återkommande stora och omfattande trafikstörningarna på en viktig pulsåder till och från Norrland genom Gävleborg säger  Lars Beckman vidare

-          Tyvärr ser jag inte några möjligheter till förbättringar med MP ingående i en regering då man har styrt om infrastrukturinvesteringar från väg till järnväg vilket infrastrukturministern lyfte fram i en IP debatt med mig så sent som förra veckan avslutar Lars Beckman.

Fakta:

 Lars Beckman har i flera riksdagsmotioner lyfta fram vikten av att det blir 2+2 väg på E4 mellan Gävle och Söderhamn liksom lyft frågan i Riksdagen i såväl interpellationer som skriftliga frågor.

 
För mer information, kontakta Lars Beckman 070 361 36 96

 

Inga kommentarer: