Sidor

torsdag 15 februari 2018

Nystart för Alliansen och Moderaterna i Gävle kommun

På måndag kommer min partivän Patrik Stenvard att väljas till ny kommunstyrelseordförande, om kommunfullmäktige så beslutar. Vid samma möte kommer vi då även att välja en ny ordförande i Gävle kommunfullmäktige, och som en konsekvens av de ev. valen så kommer vi även att välja ett nytt regionråd i opposition i Region Gävleborg.

Jag tycker att det blir ett utmärkt tillfälle till nystart för såväl Moderaterna i Gävle som för alliansen som helhet. Det är fullt naturligt att många - såväl politiker som tjänstemän -har varit avvaktande till det att vi i M skulle få fram ett nytt namn som kommunstyrelsens ordförande. Det fanns och finns många goda kandidater i ett så stort parti som Moderaterna men vid en samlad bedömning kom vi fram till att Patrik Stenvard i det här läget är den kandidat som kommunfullmäktigegruppen tror kan leda oss till den valseger som Gävleborna kräver av oss i september. Patrik hade också störst stöd i provvalet som genomfördes bland våra medlemmar. För egen del meddelade jag valberedningen att jag inte ville stå högt på KF listan eftersom mitt fokus är Sveriges Riksdag.

Allt annat än en valseger för M och alliansen är ett misslyckande vilket vi är tydliga med.  Det gäller såväl i Gävle kommun som i riksdagen och Region Gävleborg.

Att det går fort att göra en nystart visar vi moderater på nationell nivå där Ulf vinner ett stort förtroende hos svenska folket, och med det så följer också positiva opinionssiffror för vårt parti.

Gävle saknar inte utmaningar. Vi har ett företagsklimat som måste förbättras, arbetslösheten måste ned, vi måste bygga mer småhus, tryggheten måste förbättras liksom både våra skolor och äldreomsorg.

S V MP har styrt Gävle fram till för några år sedan alltsedan rösträtten infördes och det säger sig självt att man inte vänder en supertanker på några få år. Gävle kommun ska vara en serviceinstans för Gävleborna liksom en sparringpartner till våra företag. Det är företagen i Gävle som skapar sysselsättning och ekonomisk tillväxt - och det måste vi i Moderaterna och alliansen skapa förståelse för på alla politiska nivåer.

Gävle har ett utmärkt geografiskt läge där vi kombinerar det norrländska lugnet med närheten till Stockholms puls - och intensiva arbetsmarknad. Gör vi rätt saker den närmsta tiden så kan vi få en mycket positiv utveckling i våra fina vackra kommun. Det är också viktigt att Gävle som största kommun i länet tar på sig ledartröjan för hela länet. Här finns det fortfarande mycket att utveckla.

Även till posten till kommunfullmäktiges ordförande finns det många skickliga kandidater i vårt parti och vi i Moderaterna har ett extra gruppmöte på söndag kväll där partigruppen kommer att nominera en ny person efter Patrik som sedan väljs på måndag.

När de valen är gjorda så kommer då fokus att ligga på dels vad Patrik Stenvard  kommer att göra för riv och nystart tillsammans med våra nämndsledamöter i M och alliansvänner men sedan även valet till nytt regionråd.

Det är regionfullmäktigegruppen som väljer sin kandidat och det finns även här många skickliga kandidater att välja på. Maria Molin gör ett mycket gott jobb och eftersom hon är från Hälsingland så är det inte otänkbart att regionfullmäktigegruppen kommer att söka efter ett namn från Gävle så att hela länet är representerat i vår regionledning.

Nu kör vi emot valseger i Gävle kommun, Region Gävleborg och Sveriges Riksdag!


Inga kommentarer: