Sidor

torsdag 22 februari 2018

M om LSS

Moderaterna om LSS:

Det fanns inbyggda oklarheter och svårigheter från assistansreformens start avseende huvudmannaskapet; frågan behöver utredas utförligt. Vi ser att ett fortsatt delat huvudmannaskap har inbyggda brister och kommer att noggrant analysera utredningens eventuellt kommande förslag gällande huvudmannaskap.

Vi har inga förslag om 12/80-årsgräns som tas upp av utredningen. Moderaterna värnar om att de människor med funktionsnedsättningar som har rätt till personlig assistans och annat stöd inom LSS ska få det. Detta kräver ett helhetsperspektiv byggt på långsiktighet och ansvarstagande. Det krävs en helhetssyn som ser hela människan, inte enbart ett system. Den lagstiftning som ska tas fram ska vara rättssäker, överblickbar, ansvarstagande och långsiktig.

LSS och assistansreformen är för oss en viktig frihetsreform och vi värnar om reformens långsiktiga legitimitet. Vi kommer efter ovan riktlinjer ta ställning till enskilda sakfrågor i riksdagen efter noggrann analys och balanserade överväganden. Det är sakinnehållet som avgör. Vi anser att lagar och regelverk rörande LSS ska utformas så att de personer som behöver samhällets stöd allra mest ska få det – exempelvis funktionshindrade med rätt till personlig assistans.

När det kommer till utförare anser vi att en mångfald ger högre kvalitet och ökad valfrihet åt alla personer som är i behov av personlig assistans. Det vill vi värna och utveckla. Det bör betonas att denna valfrihet riskeras om regeringens och Västerpartiets förslag om vinsttak genomförs. Då kan många med personlig assistans komma att mista sin nuvarande utformning av sitt stöd när företag och utförare tvingas lägga ned sin verksamhet.

Inga kommentarer: