Sidor

söndag 9 juli 2017

Tydligt om skillnaden i politik mellan M och s

Klokt om var skiljelinjen i svensk politik går. Moderaternas arbetslinje eller (s) bidragslinje . Det är bara när fler kommer i jobb som vi kan säkra välfärden!

https://www.svd.se/m-valfarden-kan-sakras-med-var-jobbpolitik/om/debatt

Inga kommentarer: