Sidor

måndag 26 juni 2017

Politiker styr och tjänstemän har att följa politiska beslut -oavsett vad de pesonligen tycker och tänker om beslutet.

Arbetarbladet rapporterade i helgen om att ledande tjänstemän i Gävle kommun inte avser att följa beslutet om att Gävle kommun ska lämna Inköp Gävleborg. Jag hoppas att det är en grov missuppfattning av journalisten på Arbetarbladet.

Min generella uppfattning är mycket klar. När politiker fattar beslut i kommunfullmäktige så ska tjänstemän följa beslutet och se till att det verkställs. I den frågan är jag orubblig. Det är vi politiker som prövas av väljarna vart 4:e år och det är av oss som väljarna har att utkräva ansvar. Det gäller då även om det är ett politiskt beslut fattat av en annan majoritet än den som jag tycker är bra. Exempelvis budgeten som antogs av KF. Där har väljarna nu ansvaret att i september 2018 avge sin röst. Vill man ha ett tryggt alliansstyre eller en budget för arbetslöshet och ett sämre företagsklimat?

Om ett företag tillverkar blå bilar så är det den färgen som gäller. Vill man tillverka röda bilar så är det helt ok - men då får man göra det på de arbetsplatser/företag som gör det.

Jag tror på öppenhet och transparens och vill gärna dela med mig av mitt politiska arbete och mina åsikter på Facebook Twitter och här på bloggen. Det betyder självklart att mina åsikter kommer att komma mina följare till del före nästa politiska möte. Det är en del av det nya öppna medielandskapet och det har vi som förtroendevalda- och media mfl - att förhålla sig till.

I frågan om Inköp Gävleborg så förutsätter jag att ledande tjänstemän i Gävle kommun följer de av kommunfullmäktige demokratiskt fattade besluten.

Det är kommundirektören Göran Arnell som har det närmsta arbetsledande personalansvaret för sina ledande tjänstemän, och vi som förtroendevalda i kommunfullmäktige har inte det personalansvaret. ( Det vore orimligt med 65 kf ledamöter som hade det ansvaret och en omöjlig arbetssituation)

Det är också Göran Arnell som ska se till att KF beslut genomförs i samarbete med den politiska kommunledningen som består av kommunalråd och ordförande i nämnder och styrelser.

Frågan om vem som arbetar eller inte i Gävle kommun på olika positioner och tjänster är då inte en politisk fråga utan det är Göran Arnell som avgör det. Det är en god ordning som har tjänat Gävle kommun väl.

Inga kommentarer: