Sidor

torsdag 29 juni 2017

Jag följer upp SR P3 nyheters inslag om skönhetssalonger som inte följer ARN beslut!

Jag följer upp @P3Nyheter inslag om skönhetssalonger som inte följer ARN med en fråga till ansvarigt statsråd!

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/skonhetssalonger-som-inte-foljer-arns-beslut_H4111696

Inga kommentarer: