Sidor

måndag 1 maj 2017

Pressträff: Hur har brottsutvecklingen varit i Gävleborg under perioden 2005-2016 enligt Riksdagens utredningstjänst?


Pressinbjudan! – Hur har brottsutvecklingen varit i Gävleborg under perioden 2005-2016 enligt Riksdagens utredningstjänst?


Riksdagsledamot Lars Beckman (M) presenterar en av honom beställd utredning från Riksdagens utredningstjänst rörande utvecklingen av antalet anmälda brott och antalet dömda på några utvalda områden för Gävleborg och Sverige sedan 2005 - 2016 . I samma rapport redovisas även utvecklingen över upplevd trygghet i Gävleborg och Sverige.

Det här är uppdraget och resultatet som redovisas för media på pressträffen:

 Uppdragsgivaren önskar en sammanställning av hur upplevd otrygghet; antalet anmälda fall av misshandel, våldtäkt och sexuellt ofredande; utsattheten för misshandel, våldtäkt och sexuellt ofredande; antalet dömda för misshandel, våldtäkt och sexuellt ofredande samt antalet avskrivna fall av misshandel, våldtäkt och sexuellt ofredande har utvecklats mellan 2005 och 2016. Sammanställningen ska visa situationen i hela landet samt i Gävleborgs län.


Utvecklingen visar på en mycket stor förändring de senaste åren vilket kommer att redovisas per år från 2005 till och med 2016.

 På tisdag morgon träffar Riksdagsledamot Lars Beckman företrädare för Polisen Gävleborg för ett samtal om aktuella frågor och pressträffen sker efter det mötet.

 På pressträffen medverkar Riksdagsledamot Lars Beckman, Anders Jansson Ordförande för Moderaterna Gävle tillika ordförande i omvårdnadsnämnden samt MUF Gävleborg distriktsordförande Adam Rydstedt.

Anders Jansson informerar om projektet Trygghetsteam som har som syfte att öka tryggheten i Gävle. Ett samarbete mellan omvårdnadsförvaltningen och Räddningstjänsten.

Riksdagsledamot Lars Beckman redovisar M förslag för att förändra utvecklingen.


För mer information, kontakta Lars Beckman 070 361 36 96

Inga kommentarer: