Sidor

måndag 3 april 2017

Skriftlig fråga till kultur och medieministern med anledning av SVT outning av undersköterska!


Har lagstiftningen hunnit med den nya tidens medielandskap och arbetssätt?
Försvarsdebatten drevs under många år av en anonym bloggare som bidrog till att förståelsen för Försvarsmakten och Sveriges försvarsförmåga kom till allmänhetens kännedom. Av inläggen att döma förstod man att det var en person som hade en genuin kunskap i ämnet. När bloggarens identitet avslöjades förklarade han att anonymiteten var en avgörande faktor för att han skulle kunna ha bloggat som han gjorde.

En undersköterska har nu startat en Facebookgrupp där han lyfter de brister som han ser på sin arbetsplats i synnerlighet och inom vården i allmänhet. Han har länkat till nyheter hos Sveriges Television, Sveriges Radio, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet där missförhållanden lyfts fram. Hans vilja har varit att göra det anonymt för att undvika repressalier från sin nuvarande eller andra arbetsgivare. Fredagen den 31 mars 2017 avslöjar statliga SVT Nyheter vem den anonyma undersköterskan är, i ett nyhetsinslag som är mycket negativt vinklat. Tanken att statliga medier avslöjar enskilda medborgare som lyfter fram missförhållanden för tanken till samhällssystem i helt andra delar av världen.

Självklart kan varken jag eller ministern ha synpunkter på vilka nyheter som de statliga medierna gör dagligen, men frågan är om lagstiftningen behöver förändras för att även skydda svenska medborgare mot de statliga medierna? Om en politiker i samma lagstiftning hade gjort motsvarande granskning så hade många reagerat.

En tidigare regeringsmedlem ville förbjuda anonyma bloggar i Sverige men backade när hon insåg det orimliga i den tanken. Svenska folket måste anonymt få ha möjlighet att uttrycka sina åsikter och uppfattningar utan risk för repressalier.

Ser kultur- och demokratiministern något problem i att undersköterskor eller andra medarbetare i den offentliga sektorn inte kan blogga anonymt eller vara verksamma i sociala medier utan att riskera att bli uthängda av statliga medier?


………………………………”………

Lars Beckman (M)

Inga kommentarer: