Sidor

lördag 4 mars 2017

Vad gör den mörkröda mp/s regeringen för att motverka fusket med a-kassan?

Har du sett några konkreta åtgärder som den mörkröda mp/s regeringen vidtagit för att komma åt fusket i a-kassan och med sjukskrivningar? Förutom att höja ersättningarna kraftigt i bidragssystemen men det ger ju motsatt effekt?

Har du sett något konkret förslag från arbetsmarknadsutskottets ordförande Raimo Pärssinen (s)?

Inga kommentarer: