Sidor

torsdag 2 mars 2017

Vad avser ansvarigt statsråd att göra åt kaoset på E4 mellan Gävle och Söderhamn? Skriftlig fråga till statsrådet inlämnat idag.


Jag har ställt en skriftlig fråga till statsrådet Anna Johansson om vad regeringen avser att göra åt det återkommande kaoset på E4 mellan Gävle - Söderhamn. Samma regering som har planer på att investera 500 MILJARDER i en höghastighetsbana i södra Sverige, verkar ha glömt bort att det även finns ett Sverige norr om Dalälven:

Frågan lyder:

Vägen från Helsingborg till Gävle består till stora delar av fyra filer. Efter Gävle norrut blir det dock endast en fil i vardera riktningen. Det här leder ofta till omfattande trafikstörningar eftersom det sker återkommande olyckor på sträckan mellan just Gävle och Söderhamn.

Det förekommer också kraftigt reducerad hastighet vid större trafikbelastningar då Trafikverket stänger filer av E4:an där det vanligtvis finns fyra filer. Det är inte ovanligt att det då uppstår timslånga köer på sträckan. Förutom de problem som finns för bilister och yrkestrafik betyder det också omfattande störningar för blåljusfordon som inte kan ta sig fram på grund av köerna.

 Det här är naturligtvis inte hållbart över tid, utan det krävs en fyrfilig motorväg mellan Gävle och Söderhamn, som också är porten till och från Norrland.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga infrastrukturministern:
 
Vilket arbete pågår förnärvarande för att utöka filerna på E4:an mellan Gävle och Söderhamn?

………………………………………

Lars Beckman (M)

1 kommentar:

Anonym sa...

Det är verkligen en jobbig sträcka att åka på och undviker att köra när det är mörkt. Vid Skarven får man ta det extra försiktigt