Sidor

söndag 5 mars 2017

Fråga till ansvarigt statsråd om hans syn på bilförlossningar

SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD
2017-03-03

Till statsrådet Gabriel Wikström

Bilförlossningar även i Gävleborg?

I Sollefteå har ABF anordnat kurser i bilförlossning med anledning av Västernorrlands landstings beslut att stänga och lägga ned BB i Sollefteå. Som ett flertal medier också har rapporterat om har kunskaperna i bilförlossning fått komma till användning när ett barn föddes efter vägkanten en mörk vinterkväll.

Region Gävleborg har aviserat att man avser att sommarstänga BB i Hudiksvall, vilket betyder att det blir mycket långa avstånd för de familjer som ska föda barn i sommar. Bor man exempelvis i Ljusdals kommun rör det sig om 25 mil som man får åka efter undermåliga vägar vilket innebär drygt tre timmars körtid.

Region Gävleborg har omfattande problem med många uppsägningar av ambulanspersonal, ett 40-tal har slutat på kort tid, och man har också ambulanser som står still sedan förra sommaren i hela regionen. Värst är det i Gävle och Bollnäs där det snart är ett år sedan alla ambulanser rullade.

Det är viktigt med en trygg, säker och likvärdig förlossningsvård i hela Sverige.

Som företrädare för en feministisk regering utgår jag ifrån att statsrådet delar min oro över att bilförlossningar kan bli vanligt förekommande i Sverige och därför vill jag ställa följande fråga:

Vad avser statsrådet vidta för kortsiktiga åtgärder så att föräldrar kan känna sig trygga och säkra att föda barn oavsett var i Sverige man bor?
………………………………………

Lars Beckman (M)Inga kommentarer: