Sidor

måndag 17 oktober 2016

Klokt av Fredrik Segerfelt om vänstervridningen på SVT och SR.

Den kloka debattören, och min tidigare arbetskollega på Svenskt Näringsliv,  Fredrik Segerfelt skriver i Expressen idag om vänstervridningen i Sveriges Radio och SVT med anledning av den programserie som vänsterdebattören PO Tidholm gjort för SVT.

Det är självklart orimligt att vi har statliga medier i Sverige som kampanjar för en mörkröd agenda. Desto rödare län desto rödare statliga medier verkar det också som.

Tyvärr smittar det även av sig på de fria och oberoende medierna. Gefle Dagblad har ju de senaste åren tyvärr utvecklats som en lokal edition till vänstersidan Alliansfritt Sverige. Den nuvarande ledningen för GD la också ned den utmärkta affärstidningen Affärer. Det var där man kunde läsa spännande och intressanta reportage om företagsamma människor i Gästrikland. Nu fylls den rollen av Företagsbladet men det kan självklart inte bli samma redaktionella produkt som tidningen Affärer var.

I SVT Gävleborg och P4 Gävleborg är det kliniskt fritt från problemformuleringar om konsekvenserna av en flygskatt, kilometerskatt, fördubblade arbetsgivaravgifter för unga, avvecklande av kärnkraft osv osv. När väl företagsnedläggningarna kommer på grund av v mp s politik - då kommer de statliga medierna att skuldbelägga ägarna till verksamheten istället för att gå till roten på problemet - den politik som förs. Svenskt Näringsliv ordförande Leif Östling utvecklar sin syn på dagspolitiken i Dagens Industri idag.

Leif konstaterar;

”Den offentliga sidans attityd till näringslivet är över huvud taget oroväckande. Just nu är den inne i en period av väldiga detaljregleringar. Samtidigt var det länge sedan man såg en statsbudget som verkade vara till för industrin och näringslivet. Den verkar snarare vara till för att kommunerna ska klara av ett antal akuta problem.

 Ibland får jag känslan av att det offentliga har fått för sig att näringslivet är som grisen Särimner, den som asagudarna slaktade på kvällen och som återuppstod igen dagen därpå bara för att slaktas igen.

Återigen så handlar det om mentalitet, attityden. Hur använder vi våra styrkor för att skapa konkurrenskraft i en globaliserad, digitaliserad värld? Hur skapas värde i samhället? ”

Östersundsposten skrev nyligen om att 2 av 3 företagare konstaterar att regeringens budget leder till färre jobb - men den nyheten har också passerat obemärkt i de statliga medierna. Den nyheten stämmer förmodligen inte med deras agenda helt enkelt.Inga kommentarer: