Sidor

lördag 24 september 2016

Socialister och kommunister vill förbjuda det som fungerar väl istället för att förbättra det som är dåligt!

Socialister och kommunister tänker - annorlunda. Det som fungerar väl i Sverige är privata assistansföretag, friskolor, privata sjukhus och privata vårdcentraler osv. Många väljer just det alternativet för att det fungerar väl, och gör det inte det, så kan man välja bort det som är dåligt. Den politiska logiken borde rimligen vara då att göra mer av det som fungerar bra ( moderat politik) men v mp och s gör tvärtom. Man vill försvåra valfrihet för oss medborgare, förbjuda privata sjukförsäkringar, och man försöker strypa välfärdsföretagen bakvägen via låga uppräkningar av ersättningar, och vinstförbud. Det viktiga för kommunister miljöpartister och socialister verkar vara att alla ska ha det lika dåligt, istället för att förbättra det som är dåligt till att bli bättre? Vad är logiken i det?

Inga kommentarer: