Sidor

lördag 5 mars 2016

S i Gävle gjorde sitt sämsta val någonsin i Gävle kommun för att många Gävlebor var/är missnöjd med Gävle kommun - inte för att man var nöjda. Viktig lärdom för oss i alliansen.

S i Gävle gjorde sitt sämsta val någonsin i Gävle kommun i det senaste valet. En viktig lärdom av det är självklart att det är många Gävlebor som vill se förändringar i vår kommun. Det är lätt att som politiker snabbt bli systemförsvarare och försvarare av tjänstemän och verksamhet istället för det självklara - att alltid stå på medborgarnas sida mot tjänstemän och det offentliga.

Här är det lätt att gå i fällan som politiker. Det är viktigt att vara stark mot systemet som ofta har två enkla oneliners; 1. Så kan vi inte göra för så har vi aldrig gjort. 2. Så här måste vi göra - för så har vi alltid gjort.

I en kommun där s har styrt de senaste 96 åren så kommer förmodligen många att förhålla sig till vad s har gjort och inte har gjort, eller vad s tycker och tänker. Sedan den 1 januari så är det nu en annan agenda i Gävle kommun. Nu är det vi i alliansen som styr, och det som vi ska förändra kräver mod och skicklighet för att förändra den politiska inriktningen i Gävle . Mod för att vi ska utmana befintliga strukturer och skicklighet för att vi måste skapa en majoritet i nämnder och kommunfullmäktige för vår politik. Det är också viktigt att vi inte faller in i det beteende som s v och mp hade rörande prioriteringar och fokus. Gävles resebyråer får gärna sälja mindre tjänster till Gävle kommuns politiker och tjänstemän. Har man tid över som ledande företrädare i kommunen så är det självklart bättre att man gör ett verksamhetsbesök i kommunen istället för att sätta sig på ett flyg till Bryssel eller Sydafrika. Det är verksamhetsbesök som gör oss till skickligare företrädare när vi får inspel från de olika verksamheterna, eller företagen som vi besöker.

Det är också viktigt att vi snabbt vidtar åtgärder för att förbättra företagsklimatet. Det är inte prat om bättre företagsklimat som vänder utvecklingen - utan en konkret åtgärdsplan. Det är många företagare som förväntar sig en lista från den nya nämndsledningen med minst 100 konkreta åtgärder som ska genomföras det kommande året.

Motsvarande listor måste vi självklart göras även i den andra nämnderna så att Gävleborna ser skillnaden mellan ett mörkrött styre och ett framåtsyftande alliansstyre. Vi är på god väg men dagarna går snabbt mot 2018.

Mot alliansen i Gävle finns det alltså sannolikt ett antal tjänstemän som hoppas på att det ska "blåsa över" med alliansstyre, och självklart media - där 8/10 journalister röstar rött. De exempel vi har sett de senaste tre månaderna i media speglar självklart frustrationen och förvåningen som Gävles mediekår känner. GD gör vad man kan för att sätta en socialistisk agenda på kartan, och ett exempel finner du på nätet idag - där GD uppmärksammar en kvinnlig vänsterradikal person. När såg du senast porträtt på en skicklig företagare som skapar jobb?

Gävle har nu en historisk möjlighet att åter bli en ledande företagarstad och utnyttja vår närhet till mälardalen och Arlanda. Vi kan vända utvecklingen med alliansens politik och mindre än det bästa förtjänar inte Gävleborna.


Inga kommentarer: