Sidor

söndag 28 februari 2016

Kerstin Monk (MP har många strängar på sin lyra... Både "opolitisk" journalist på Gefle Dagblad och aktiv MP politiker...

Idag skriver miljöpartisten Kerstin Monk en debattartikel där hon går till skarp attack på alliansen i Gävle tillsammans med v och s. Inte så konstigt, det är självklart en del av det demokratiska samtalet att partierna har olika uppfattning i sakfrågor. I Gävle så vill alliansen att de äldre ska ha en stor valfrihet till en rimlig kostnad, medan v mp och s vill chockhöja taxorna och begränsa valfriheten i hemtjänsten för våra äldre.

Det som gör Kerstin Monk unik är självklart att hon kombinerar sitt uppdrag med att vara en mörkröd miljöpartist och att samtidigt vara en regelbunden använd frilansjournalist på Gefle Dagblad. Redaktionen på GD har till och med fått rätta artiklar som har skrivits av miljöpartisten efter jul.

Det säger väl en hel del om en redaktion och dess ledning när man inte ser en intressekonflikt mellan att en person är aktiv i miljöpartiet och dessutom då anlitas av GD som opolitisk frilansmedarbetare.

Arbetarbladet har tidigare anlitat en annan miljöpartist på kultursidorna. Som du vet så är det så att 8 av 10 journalister röstar på v mp eller s enligt den medieforskning som finns. På ett av våra statliga medieföretag så har det funnits en medarbetare som helt öppet har gått omkring med en symbol för kommunism.

Samtidigt som utvecklingen går framåt så har våra medier tagit ett kraftigt steg åt vänster, och lokalt här i Gävle så verkar det som att redaktionen på GD fortfarande befinner sig i en svår chock över att Gävle numera är alliansstyrt. Fullt förståeligt när delar av redaktionen skriver knallröda debattartiklar på debattplats mot alliansen.

Jag har tidigare - och anser fortfarande - att det skulle kunna vara en fördel om redaktioner - likt i USA - gav ett öppet uttryck för vilken politisk uppfattning man har. Det vore ärligt mot läsarna/tittarna/lyssnarna. De statliga medieföretagen skulle kunna delas upp i en borgerlig del och en fortsatt socialist exempelvis. Mittmedia skulle med anledning av sitt tidningsmonopol kunna fortsätta med två socialistiska tidningar, och sedan starta upp en ny tidning för oss som vill ha opolitiska nyheter.

Jag tror att ett fritt internet där det är så enkelt att jämföra med hur redaktioner vinklar och vrider nyheter genom att titta på hur internationella redaktioner framställer en nyhet osv, är en ny upplevelse för redaktioner. Europaportalen visade också nyligen att Sverige är det land som har rödast och mest vänstervridna journalister.

Inga kommentarer: