Sidor

fredag 29 januari 2016

Problemet är inte att företagen talar om konsekvenserna för ofta av politiska beslut, utan för sällan apropå Sandviks debattinlägg i DI idag

Idag skriver den livsviktiga basindustrin i Dagens Industri om konsekvenserna av regeringens politik. Vad vore ett Gävleborg utan Sandvik Ovako med flera viktiga företag?

Inlägget hittar du här! Som företagen konstaterar, de klarar sig alltid. De flyttar produktionen till de länder där det är möjligt att producera produkter till ett pris som marknaden är villig att betala. Det är vi som bor i Gävleborg och som får mindre jobb som blir drabbade av s/mp politik.

Eftersom det går emot den rödgröna själen i media så kommer sannolikt inte GD AB SR P4 Gävleborg att uppmärksamma det tunga inlägget från våra största företag, men jag tycker att du personligen ska läsa artikeln och fundera över hur vårt län skulle se ut,  utan alla de tusentals jobb som företagen skapar. UPPDATERAD; Bl a Alliansfritt lokala edition, GD har uppmärksammat inlägget.

Företagen skriver;

De nya utsläppsreglerna i Europa ska införas 2020. Målet är att reducera utsläppen inom EU, men risken att utsläppen flyttas utanför EU:s gränser är överhängande, skriver tolv företrädare för stålindustrin. Svenska masugnar är bland de bästa i världen. Ändå är det svenska verksamheter som ska betala för utsläppen enligt den osthyvelpolitik som bedrivs i EU. De nya utsläppsreglerna i Europa borde gynna miljösmart produktion, inte straffa de bästa i klassen.

Drivkrafterna att investera i anläggningar i Sverige och EU minskar och marknadsandelarna övertas av företag utanför EU:s utsläppshandelssystem och världen får därmed ökade utsläpp som följd eftersom få, om ens något, annat land producerar stål med så små koldioxidutsläpp som Sverige och Finland.

Häromveckan kunde vi läsa Åsa Romsons och Ibrahim Baylans debattartikel i DN om hur förändringar i EU:s handel med utsläppsrätter ska kunna bidra till minskade utsläpp. Och det kan systemet göra – om det lönar sig att investera i smart teknik. Samtidigt skriver regeringsföreträdarna ”Inga gratis utsläpp i framtiden”.

Men om man redan har investerat och det inte finns bättre teknik straffar EU-förslaget ändå de mest miljöambitiösa. Det finns bara ett sätt att minska utsläppen i EU när den bästa tekniken redan används – det är att flytta verksamheten utanför EU.

Världens utsläpp minskar inte, vi flyttar bara jobben och utsläppen någon annanstans. Visst blir statistiken i EU snyggare, men jordens klimat mår sannerligen inte bättre.

Den politiska retoriken om att det ska löna sig att investera i klimatsmart teknik håller inte ihop med förslaget som ligger på bordet. Även de bästa drabbas av osthyveln. Med koldioxidläckage som följd.

Svenska stålföretag har anläggningar i hela världen och visst kan vi växa någon annanstans. Men vår önskan är att växa här där våra rötter finns, där bruksorterna är en förlängning av våra verksamheter och där traditionen av svenskt stål har stärkt svensk välfärd och svensk industri i generationer. Svenskt stål är något att vara stolt över. Världsledande teknik har skapats i såväl Hagfors och Borlänge som i Hofors och Sandviken.

Inga kommentarer: