Sidor

söndag 18 oktober 2015

För något år sedan var det en lokal mediastorm om vårt förslag om att vi ska införa en möjlighet till kommunalt förbud mot tiggeri, idag blev det M partistämmobeslut..

För något år sedan var det en lokal mediastorm när jag sa det självklara, det är inte rimligt att människor sitter och tigger för sin försörjning istället för att studera och skaffa sig ett jobb i hemlandet. Jag har själv besökt både företag skolor och universitet i Bulgarien och vet att de allra flesta i Rumänien och Bulgarien studerar och skaffar sig ett jobb, precis som i Sverige.

Att unga människor från främst Bulgarien och Rumänien söker sig till Sverige för att tigga istället för att utbilda sig och skaffa sig ett jobb är helt enkelt inte rimligt.

Jag bad även Riksdagens Utredningstjänst göra en rapport över hur lagstiftningen ser ut i de flesta EU länder, och den visade att det normala är det beslut som Moderaternas partistämma tog som sitt beslut, att ge möjlighet för kommuner att införa lokala tiggeriförbud. Jag och Ulf Berg motionerade också till Riksdagen om just det, hur ska man inom ramen för svensk lagstiftning kunna ta fram en lag som passar. Jag och Ulf Berg föreslog att dåvarande alliansregeringen skulle utreda hur en sådan lag skulle kunna se ut i nära samarbete med SKL.

Den som är för att unga människor ska sitta och tigga i Sverige för sin försörjning borde vara dem som hamnar i medial försvarsposition istället för tvärtom. Vad är den långsiktiga lösningen för den enskilda individen att vara en del av ett organiserat tiggeri? Där individen får behålla en del och en annan del går till den som organiserat resan och boendet mm.

Gävle Gävleborg och Sverige har en tiggare utanför i princip alla större butiker. Det sitter också tiggare utanför Tönnebro värdshus efter E4:an. Många är som sagt var unga. Det är inte rimligt och varje dag som går utan att den enskilda människan får en utbildning och ett jobb är en förlorad dag. för individen. Det är helt och hållet hemländernas ansvar att ta hand om sina medborgare och här får EU och Sverige sätta hårdare press på dem. Det du och jag kan göra under tiden är att undvika att ge pengar till dem som tigger. Sätt hellre in pengar till en organisation som ger just hjälp till utbildning och jobb för den som behöver det.

Det moderata partistämmobeslutet är ett stort steg i rätt riktning för att minska antalet tiggare i Sverige. Den som kommer att bli mest hjälpt av det är den som sitter och tigger. Nu måste v mp s regeringen visa handlingskraft och följa M beslutet. Något annat förtjänar inte fattiga och utsatta människor som behöver utbildning jobb och därmed en egen försörjning.


1 kommentar:

Håkan Rohdin sa...

Det många inte vill ta in är att för en lågutbildad rumän behöver tiggande inte vara enda alternativet men väl bästa alternativet. Beroende på vart man sitter kan dagsinkomsten vara i paritet med en normal svensk lön (i.e. >500kr), vilket inte bara är en acceptabel lön i Rumänien utan en inkomst som placerar dem i absoluta inkomsttoppen i landet. Även de som har sämre placeringar har med rumänska mått mätt ingen dålig inkomst. Att det erbjuds hjälp i hemlandet behöver alltså inte innebära att tiggeriet försvinner. Endast om tillräckliga goda jobb med tillräckligt höga löner kan erbjudas kan vi räkna med att tiggarna väljer att lämna landet. Detta är som de flesta förstår en omöjlighet under överskådlig tid. Att förändra situationen kräver alltså ett strikt nationellt förbud med goda möjlighet att förklara människor person non grata. Varken återkommande rättegångar eller kostsamma fängelsestraff är en realistiskt lösning på situationen.