Sidor

onsdag 11 mars 2015

Svenska intressen skadas av regeringens agerande konstaterar jag på SVT Opinion!

Jag svarar Svenska Freds på SVT Opinion om stoppet för svensk försvarsexport till bl a Saudiarabien; http://www.svt.se/opinion/article2745893.svt

Vi har en god svensk tradition med en stark försvarsindustri som värnar svenska intressen, och den bör vi behålla och snarare utveckla.

Inga kommentarer: