Sidor

måndag 2 februari 2015

Min interpellation inlämnad till Gävle KF om vad Gävle kommun gör för att vi ska få en bättre E4 mellan Gävle och Söderhamn!


Interpellation:

Vad gör kommunledningen i Gävle för att E4:an mellan Gävle och Söderhamn ska byggas ut till dubbelfilig motorväg?

I Sverige tar vi gör givet att man ska kunna ta sig fram med bil, buss, tåg eller flyg oavsett väder. Det är också fullt rimligt i ett land som har 4 olika årstider, och i stort fungerar det också väl.

Att det fungerar i de flesta fall att ta sig fram till önskat resmål hjälper självklart inte oss när det blir extrema belastningar. Frågan är då vad som är en extrem belastning och vad som är rimligt att acceptera som bilist eller annan resenär. Ett återkommande problem i vårt län är att den viktiga pulsen genom länet, E4;an mellan Gävle och Söderhamn återkommande får stängas av, eller drabbas av reducerad tillgänglighet. Häromdagen var det återigen en olycka som innebar att pulsen stängdes av ett antal timmar.  Varför blir det då så stora problem just på det vägavsnittet?

En förklaring är förmodligen att det är en dubbelfilig E4:a genom hela Sverige från Malmö upp till Gävle, där det sedan blir en enfilig väg. Det säger sig självt att det då blir en flaskhals. Vid vinterväglag och snö så betyder det också att plogbilar mm fullt naturligt gör att farten sänks, när det bara finns en fil för de viktiga snöröjarna, och övriga trafikanter.

Att man vid större trafikhelger från myndigheternas sida stänger av hela filer av E4:an för att få ett smidigt trafikflöde är klokt och förståndigt, men ur ett infrastrukturmässigt perspektiv är det helt oacceptabelt att man är tvungen att vidta den åtgärden. Det rimliga vore att E4:an mellan Gävle och Söderhamn snarast upprustas till dubbla filer hela vägen för en förbättrad trafiksäkerhet och ett bättre flyt i trafiken.  Hur mycket bättre E4:a hade vi inte kunnat få istället för att den mörkröda regeringen slängde bort 100-tals miljoner i det onödiga och olyckliga bygget av Förbifart Stockholm?

E4:an genom Gävleborg är inte enbart en fråga för Gävleborg med tanke på den stora genomfartstrafik som sker genom vårt län utan vi är porten till och från Norrland för såväl persontrafik som den tunga yrkestrafiken. Det är alltså en självklarhet att inte den viktiga pulsleden ska drabbas av återkommande avstängningar och förseningar, utan vi måste kunna förvänta oss att den vägen ska fungera året runt, oavsett väder och vind, eller storlek på trafikströmmar.

Här har kommunledningarna i Gävle och Söderhamn ett särskilt stort ansvar i att frågan kommer upp på bordet.

 1.       Delar kommunledningen i Gävle min uppfattning om att en utbyggnad vore viktig för Gävle och Gävleborg av E4:an?

2.       Vilka åtgärder har kommunledningen i Gävle vidtagit för att påverka Trafikverket och Regeringen  för att genomföra en utbyggnad och ombyggnad av E4:an mellan Gävle och Söderhamn?

 

Lars Beckman

(M) kommunfullmäktigeledamot Gävle

 

Inga kommentarer: