Sidor

torsdag 23 oktober 2014

Varför ogillar s v och mp att människor arbetar och gör rätt för sig?


Varför ogillar s v och mp att människor arbetar och gör rätt för sig? Ett genomgående tema på vad s v och mp har presenterat de senaste veckorna är att man ska straffbeskatta den som arbetar och betalar skatt, och man använder dessa skatteintäkter för att ge ökade bidrag till dem som inte arbetar. Vilket föregångsland eller vilken forskning stödjer man den politiken på? Tvärtom, de remissinstanser som har uttalat sig om den politiken varnar tvärtom för ökad arbetslöshet, sämre ekonomisk tillväxt och färre arbetade timmar. Det är en formidabel avveckling av den svenska arbetslinjen men heller inte förvånande. S tillfredsställer nu kärnan i sina väljargrupper. Av de som var sjukskriven eller hade aktivitetsersättning så röstade 43 % på socialdemokraterna, och av Sveriges arbetslösa var det 37 % som röstade på s, enligt SVT Valu. Det var 25 % av de förvärvsarbetande som röstade på socialdemokraterna. Man kan alltså konstatera att begreppet ”follow the money” även gäller för den mörkröda politiken som nu förs i Sverige.

Det största hotet mot vår gemensamma välfärd är dock om antalet arbetade timmar sjunker, för då sjunker våra gemsamma skatteintäkter. Det är det verkliga hotet mot den som uppbär sjukersättning, eller arbetslöshetsersättning. Det är viktigt att vi har stabila och robusta trygghetssystem som finns till hands när vi behöver dem, men då är det också viktigt att den som kan arbeta gör det, och den som inte kan det, får den ersättning som man ska ha. Hela trygghetssystemet bygger dock på att det finns människor som arbetar och betalar skatt i Sverige, och att företagen vill utveckla sina affärsverksamhet i Sverige, så att det skapas fler jobb.

Sveriges pensionärer riskerar också en sämre utveckling av sina pensioner när den ekonomiska tillväxten i Sverige mattas av med den mörkröda politiken. Sveriges pensionärer får också – tvärtom vad bl a SVT och SR rapporterat om, en högre skatt som grupp. S sänker skatten med någon 10:a i månaden för några, medan man chockhöjer skatten med 8 % för alla de pensionärer som tycker om att arbeta lite extra på ålderns höst. Tydligare än så kan knappast den mörkröda politiken beskrivas. S höjer skatten kraftigt för de äldre som arbetar och sänker skatten för någon annan, men totalt sett blir det en halv miljard i ökad skatt för Sveriges pensionärer. Nyhetsinslagen från företag som ”hyr en pensionär” har lyst med sin frånvaro i länets media men det kanske kommer? Vad tycker de äldre som nu får den högsta skattehöjningen som någonsin har skett mot Sveriges arbetande äldre om den mörkröda politiken?

S v och mp skjuter nu systematiskt in sig mot att rasera alliansens arbetslinje. Kärnkraft ska avvecklas, Bromma flygplats ska läggas ned, stora breda löntagargrupper får kraftigt höjd skatt, Sveriges äldre som arbetar får chockhöjda skatter. En straffskatt på Norrland ska införas med en kilometerskatt på 14 kronor per mil för tung trafik. Listan kan göras lång på alla vallöften som s och mp sviker på löpande band. Var det den här politiken som sd väljaren som bytte ut sin röst från ett alliansparti önskade sig? Då är det bara att gratulera.

Jag är dock övertygad om att svenska folket som i grunden har en stark inre moral om vad som är rätt och fel, anser att det ska löna sig att arbeta. Det är fullt rimligt att man får behålla en stor del av sin lön, när man arbetar. Det är också fullt rimligt att det ska löna sig bättre för den ensamstående mamman som sliter med att få sitt liv att gå ihop, att få behålla mer av sin egen lön, jämfört med den person som istället för att utbilda sig eller flytta till ett jobb, går långvarigt på ersättningssystem.  Det är det politik handlar om. Att prioritera och att föra en politik som innebär att så många som möjligt har ett jobb att gå till, så att man kan få en egen försörjning. Då måste det löna sig att arbeta och betala skatt. Nu gör s v och mp precis tvärtom i sin budget. I värsta fall innebär det att man slänger in Sverige i en egen konstruerad lågkonjunktur. Låt oss hoppas att de inte hinner förstöra Sverige för mycket till nästa val. När det nu kommer.

Inga kommentarer: