Sidor

fredag 5 september 2014

Intressanta fakta från SCB om arbetsmarknaden i Sverige!

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/Arbetskraftsundersokningar/Arbetskraftsundersokningarna-AKU/23265/23272/Behallare-for-Press/376609/


Inga kommentarer: