Sidor

måndag 8 september 2014

Hur skulle fördubblad moms på mat och arbetsgivaravgifter påverka en restaurang i Sandviken?


Restaurang Charlys – Rafi Markarian

Rafi har drivit restaurangen i 16 år nu. Han har noterat de positiva konsekvenserna av momssänkningen. Idag har han totalt 52 personer på lönelistan vilket inkluderar 9-10 heltidstjänster. Ungefär 30-35% av personalen är under 26 år.

En fördubbling av restaurangmomsen och fördubblade arbetsgivaravgifter för unga skulle öka hans kostnader med 500 000 kr om året. Det motsvarar 5 % av hans totala omsättning som ligger på ca 10 miljoner kronor. Nu har lönerna börjat gå upp i branschen vilket inte skett utan reformerna vi sett.

Han framhäver hur viktigt lönsamheten är för att kunna investera i förbättrad service, fler anställda vilket i sin tur leder till ökad omsättning. Rafi delar Susannes syn, hans bransch bidrar med viktiga instegsjobb för unga och utrikesfödda. Viktig integrationsfråga att behålla reformerna som Alliansen drivit igenom för att få in folk med utrikesfödda på arbetsmarknaden.

Han anser att det är väldigt viktigt att sänkningen av arbetsgivaravgiften finns kvar för att annars minskar incitamenten för att anställa yngre utan tidigare arbetslivserfarenhet. Viktigt att belysa den här aspekten tycker Rafi. Rädslan för att fusket ska återkomma i restaurangbranschen om momsen höjs finns också vilket skulle vara högst olyckligt menar Rafi.

 

Inga kommentarer: