Sidor

torsdag 11 september 2014

Grova våldsbrott ska leda till längre straff skriver justitieministern på Aftonbladet debatt idag!


Grova våldsbrott ska leda till längre straff
 
Beatrice Ask (M): Vi vill höja minimistraffet för sju grova brott efter valet

 Tryggheten ökar och brottsligheten minskar i Sverige. Det är en utveckling som går igen över hela landet. Andelen som känner stor oro för brottsligheten i samhället har minskat med tio procentenheter jämfört med 2006.

Men varje brott som begås är allvarligt och alla brottsoffer förtjänar upprättelse. Det finns mer att göra för att agera mot brottsligheten och reagera när brott begås. Detta gäller inte minst påföljderna. Alliansen anser att flera av dagens straffnivåer är för låga. Därför föreslår vi skärpta straff för dråp och flera andra grova våldsbrott.

Samhället ska reagera snabbt när brott begås. Konsekvenserna av att begå brott ska vara kännbara. Och straffet ska stå i proportion till brottets allvar. Det handlar om att fånga upp den skada och kränkning som brottet faktiskt inneburit för brottsoffret och samhället. Alliansregeringen har genomfört ett antal straffskärpningar med fokus på grova våldsbrott. Avsikten har varit att skärpa de straff som faktiskt döms ut. Men reformen har inte fått önskat genomslag. I huvudsak utnyttjas alltjämt endast straffskalornas lägre nivåer.

 Enligt fast domstolspraxis är utgångspunkten vid straffmätningen brottets straffminimum. För att de allvarligaste brotten ska straffas hårdare vill vi därför höja minimistraffen för ett antal brott. I Alliansens valmanifest föreslår vi skärpta minimistraff för följande sju brott: dråp, synnerligen grov misshandel, grov misshandel, grovt rån, grov utpressning, grovt olaga hot och grovt olaga tvång.

Vid sidan av att skärpa straffen för allvarliga våldsbrott ska vi fortsätta jobba för att dömda ska få goda förutsättningar att kunna återgå till vanliga liv utan att återfalla i brott. Kriminalvården måste ge den dömde tillfälle att göra nya livsval. Det handlar om studier och jobbförberedande åtgärder. Men det handlar också om att ge tidigare dömda en ärlig chans att starta om på nytt. Idag ser vi en olycklig utveckling där tidigare dömdas återanpassning försvåras genom lättillgängliga databaser som innehåller tidigare domar, och arbetsgivare som kräver utdrag från belastningsregistret från de som söker arbete. Vi tar dessa svårigheter på allvar, och har därför tagit initiativ till förändringar av regelverken.

 Vägen tillbaka till ett hederligt liv ska vara öppen. Detta står inte i motsats till skärpta straff. Tvärtom. Snabba och skarpa signaler från samhället är viktigt för att markera rätt och fel, inte minst när det handlar om unga gärningsmän.

Skärpta straff är en del av Alliansens besked till väljarna inför valet. Mot oss står Miljöpartiet och Vänsterpartiet som båda vill sänka straffen kraftigt – och en otydlig socialdemokrati som ägnar två korta stycken åt rättspolitiken i sitt valmanifest.

Den 14 september bestämmer du vilken väg Sverige ska ta.

 Beatrice Ask, (M), justitieminister

 


 

Inga kommentarer: