Sidor

onsdag 10 september 2014

Företagsbesök på Sibylla Bollnäs!


Tisdagen den 2 september utförde jag ett verksamhetsbesök på Sibylla Häggesta i Bollnäs. Jag träffade Marina och Mats Johansson som driver restaurangen. De uppgav att en fördubbling av restaurangmomsen och arbetsgivaravgifterna skulle ha en kraftig påverkan på deras verksamhet. Med tanke på att de omsätter cirka 6-7 miljoner kronor så skulle kostnadsökningen bli runt 700 000 kr, enbart som en följd av fördubblad moms på maten. De skulle då behöva skära ner i sin personalstyrka och höja priserna. Marginalerna är redan idag små så det finns verkligen ingen ”vinst” att ta av och låta allt vara som tidigare. Det är en tuff bransch att verka i.

De saknar ett mer långsiktigt resonemang kring vad sänkningen av restaurangmomsen innebär i den allmänna debatten. Eftersom den infördes 1 januari 2012 så är det missvisande att utvärdera effekterna på branschen redan nu, uppgav de. Det tar tid att etablera sig på marknaden och långsiktiga stabila ramverk behövs för att vi företagare ska våga investera.

Både Mats och Marina arbetar själva klart över heltid redan nu. Detta trots de reformer som gjorts de senaste åren som gjort det billigare och enklare att driva företag. Med de rödgrönas politik är sannolikheten stor att de skulle tvingas arbeta än mer övertid än vad de redan gör nu. Livet som egenföretagare är tufft, uppger Mats.

Inga kommentarer: